สมาคมค้าทองคำ ย้าย ที่ทำการ
::ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 28 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 20050 - 20150 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:16 น. [+50] 20100 - 20200 ---

คลิป “การปลอมปนผงแม่เหล็กในทองรูปพรรณ” ไม่เป็นความจริง!

ณ วันที่ 14/06/2559

ตามที่ได้มีการแชร์คลิปในสื่อ Social ต่าง ๆ  ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ เรื่อง “การปลอมปนผงแม่เหล็กในทองรูปพรรณ”  นั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง!

สมาคมค้าทองคำ ได้ประสานงานไปยังเว็บไซต์ และ Facebook เพจต่าง ๆ ที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวออกไป เพื่อแจ้งถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และความเหมาะสมในการนำเสนอ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ

ในการนี้ ผู้ดูแลเว็บไซต์และเพจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลบคลิปและบทความดังกล่าวออกจากหน้าเพจของสื่อต่าง ๆ รวมทั้งได้ลงบทความแก้ไขและขออภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานทองคำของไทย และที่สำคัญผู้ประกอบอาชีพค้าทองฯ ได้ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอมา เพราะหากไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็คงไม่สามารถดำเนินธุรกิจร้านทองอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

free hits
ผู้ชม