*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [+0] 19300 - 19400 ---

บันทึกงานสัมมนา "เตรียมพร้อมร้านทองก้าวสู่นิติบุคคล" 27 พ.ย. 59

ณ วันที่ 09/12/2559

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย จัดโครงการสัมมนา “เตรียมพร้อมร้านทอง ก้าวสู่นิติบุคคล” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กำธร สิริชูติวงศ์ และคุณวรวุฒ รังสีวิจิตรประภา ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี จากสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย บรรยายในหัวข้อ "เมื่อร้านทองต้องเป็นนิติบุคคล / ระบบบัญชีและภาษี สำหรับกิจการร้านทอง" ในช่วงแรก

ในช่วงที่สอง คุณพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับ "กฎหมาย ปปง. สิ่งที่ร้านทองต้องรู้"

หลังจากนั้น คุณพิพัฒน์ วชิรลาภไพฑูรย์ ห้างทองแสงมณี และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด ให้เกียรติขึ้นแชร์ประสบการณ์ในการก้าวเข้าสู่การประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล ในหัวข้อ “เปิดใจร้านค้าปลีกทอง เมื่อต้องเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล”

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. ภาษีเกี่ยวกับการค้าทองคำ โดย อาจารย์กำธร สิริชูติวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย

2. กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้ โดย คุณพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ

3. เปิดใจร้านค้าปลีกทอง เมื่อต้องเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล โดยคุณพิพัฒน์ วชิรลาภไพฑูรย์ / ห้างทองแสงมณี / บจ.SCT