*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:07 น. [-100] 19750-19850 ---

ดัชนีเชื่อมั่นทองเดือนแรกของปี 2560 บวกแรง นักลงทุนมองแนวโน้มราคาทองต้นปีสดใส

ณ วันที่ 13/01/2560

     กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือน ม.ค. 2560 บวกแรง 29.59  จุด จากระดับ 30.04 จุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในราคาทองคำของนักลงทุนว่ามีแนวโน้มสดใสในช่วงต้นปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนราคาทอง 3 อันดับแรก คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แรงซื้อเก็งกำไร และการซื้อขายตามเทศกาลช่วงปีใหม่และตรุษจีน ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่เชื่อ กรอบราคาทองคำโลกน่าจะฟื้นตัวได้ ให้กรอบราคาที่ 1,111-1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 19,000 - 20,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

     ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมกราคม 2560  อยู่ที่ระดับ 59.63 จุด โดยราคาทองกลับขึ้นมาเป็นเชิงบวกอีกครั้ง ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมาจากเดือนที่ผ่านมาที่ 29.59  จุด หรือปรับขึ้นกว่า 98.50% จากระดับ 30.04 จุด ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2559 แสดงให้ห็นถึงความเชื่อมั่นต่อราคาทองที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนแรกของปี 2560  โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ  คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและแรงซื้อเก็งกำไร ขณะที่การซื้อขายตามเทศกาลช่วงปีใหม่และตรุษจีน มาเป็นอันดับสาม ตามด้วย การอ่อนค่าของค่าเงินบาทและ ความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

     ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในระยะสามเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งปรับตัวขึ้นมาจากเดือนที่ผ่านมา เป็นการยืนยันแนวโน้มของราคาทองในเชิงบวกต่อจากเดือนที่แล้ว โดยดัชนีเพิ่มขึ้นมา 1.24 จุด หรือปรับขึ้น 2.12% จากระดับ 58.79 มาอยู่ที่ระดับ 60.03 จุด โดยมีปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยรองลงมาคือนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตามมาด้วยแรงซื้อเก็งกำไร ความต้องการซื้อทรัพย์สินที่ปลอดภัย  และความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 309 ตัวอย่าง พบว่า 46.93 %  ของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน ม.ค. ซึ่งมีการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้ -10.72 % ขณะที่ 32.04 % ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ซื้อ ส่วนอีก 21.04% คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำในช่วงหนึ่งเดือน มกราคม 60

    สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 9 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนมกราคม 2560 จะเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย โดยรองลงมากลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนธันวาคม 2559  จำนวน 3 ราย และสุดท้ายมีมุมมองคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะลดลง จำนวน 1 ราย

    การคาดการณ์ราคาทองเดือน มกราคม 2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ โดยมีมุมมมอง ดังนี้ Gold Spot กรอบราคาช่วงต่ำสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,111 – 1130 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์  กรอบช่วงราคาสูงสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,181 – 1,200 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5%  กรอบช่วงราคาต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 19,001 – 19,500  บาททองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท กรอบช่วงราคาสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 20,001 – 20,500 บาทต่อทองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท และด้านค่าเงินบาทไทย กรอบช่วงอัตราต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ  35.01 – 36.00 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่วนกรอบช่วงอัตราสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 36.01 – 36.50 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือนมกราคม 2560 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่