*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 12 ส.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:32 น. [-1,400] 27750-27850 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:39 น. [+50] 27800-27900 -- ครั้งที่ 3 เวลา 09:52 น. [-100] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 4 เวลา 11:12 น. [-50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:25 น. [-100] 27550 - 27650 -- ครั้งที่ 6 เวลา 11:32 น. [-150] 27400 - 27500 -- ครั้งที่ 7 เวลา 11:34 น. [+50] 27450 - 27550 -- ครั้งที่ 8 เวลา 11:40 น. [+50] 27500 - 27600 ครั้งที่ 9 เวลา 11:48 น. [+100] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 10 เวลา 11:51 น. [+50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 11 เวลา 12:08 น. [-50] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 12 เวลา 12:12 น. [-50] 27550 - 27650 -- ครั้งที่ 13 เวลา 12:22 น. [+50] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 14 เวลา 13:07 น. [+50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 15 เวลา 13:12 น. [+50] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 16 เวลา 13:17 น. [+50] 27750 - 27850 -- ครั้งที่ 17 เวลา 13:25 น. [+50] 27800 - 27900 -- ครั้งที่ 18 เวลา 13:38 น. [+50] 27850 - 27950 -- ครั้งที่ 19 เวลา 13:44 น. [+50] 27900 - 28000 -- ครั้งที่ 20 เวลา 13:48 น. [+50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 21 เวลา 13:51 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 22 เวลา 13:53 น. [+100] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 23 เวลา 13:58 น. [-50] 28050 - 28150 -- ครั้งที่ 24 เวลา 14:04 น. [+50] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 25 เวลา 14:32 น. [+100] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 26 เวลา 14:35 น. [+50] 28250 - 28350 -- ครั้งที่ 27 เวลา 14:37 น. [+50] 28300 - 28400 -- ครั้งที่ 28 เวลา 14:39 น. [+50] 28350 - 28450 --

นักลงทุนเมินซื้อทองคำ เดือน ตุลาคม 2562 โดยดัชนีปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบห้าเดือน

ณ วันที่ 10/10/2562

    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปรับลดลงจากเมื่อเดือน กันยายน ที่ผ่านมา จากระดับ 63.73 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.35 จุด ลดลง 7.38 จุด หรือคิดเป็น 11.61% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น คาดว่าจะมีปัจจัยมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การแข็งค่าของค่าเงินบาท และ แรงขายเก็งกำไรของกองทุน ตามลำดับ

   

    ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 (ต.ค. – ธ.ค.) ปรับลดลงจากไตรมาสที่สามของปี 2562 จากระดับ 58.18 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.92 จุด ลดลง 1.26 จุด หรือคิดเป็น 2.17%โดยดัชนีฯ ที่ปรับลดลงมานั้น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีมุมมองในเชิงลบต่อแนวโน้มของราคาทองคำช่วงปลายปี โดยนักลงทุนคาดว่ามีปัจจัยมาจากเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง การแข็งค่าของค่าเงินบาท และ สถานการณ์สงครามการค้าโลกที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น ตามลำดับ

   

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 298 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 42.95 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนตุลาคม นี้ ขณะที่   ร้อยละ 29.53 คาดว่าจะซื้อทองคำ และร้อยละ 27.52 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้ หรือไม่ ซึ่งน่าจะมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา รวมถึงราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูง

    สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน ตุลาคม 2562 จะปรับตัวลดลง มีจำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 2 ราย

   

    สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำเดือน ตุลาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,449 – 1,541 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 21,100 – 22,200 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทย ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 30.21 – 30.92 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

   

    การลงทุนในทองคำช่วงเดือน ตุลาคม 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อในระดับจำกัด ประกอบกับมีแรงเทขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนักลงทุนยังคงระมัดระวังแรงเทขายทำกำไรที่สลับออกมา โดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,535 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ จะมีมุมมองต่อราคาทองคำเป็นเชิงบวก ทั้งนี้ ราคาทองคำมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และจากการประเมินแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,459 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาทองคำย่อตัวลงมาในระดับแนวรับดังกล่าวได้

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน ตุลาคม 2562 ฉบับเต็มได้ที่นี่