::ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 22 ก.พ. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [+50] 20400 - 20500 -----

ร่วมตอบแบบสอบถามรายงานวิจัยราคาทองคำ

ณ วันที่ 01/01/2555