*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:11 น. [-100] 20700-20800 ---

ทิศทางค่าเงินบาทในปีหน้ากับราคาทองคำในประเทศ

ณ วันที่ 11/12/2557

HTML Editor - Full Version

     การวิเคราะห์ราคาทองคำในแต่ละครั้ง นักลงทุนส่วนใหญ่จะหันไปให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ผ่านทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เนื่องจากมีความเข้าใจว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์นั่นเอง แต่อีกปัจจัยที่นักลงทุนทองคำส่วนใหญ่หลงลืมที่จะติดตามก็คือค่าเงินบาท โดยหากคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในประเทศกับค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินบาทนั้น จะพบว่า หากค่าเงินบาทคงที่แต่ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์ ราคาทองคำในประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15 บาท ขณะที่หากราคาทองคำในตลาดโลกคงที่ แต่ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์เปลี่ยนแปลงไป 10 สตางค์ ราคาทองคำจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 60 บาท จากความสัมพันธ์ดังกล่าว บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลกก็ไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศเนื่องจากค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวตรงกันข้าม นอกเหนือจากค่าเงินดอลลาร์แล้ว การติดตามค่าเงินบาทก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามนั่นเอง

     ทิศทางค่าเงินบาทในช่วงปลายปีนี้ แนวโน้มเป็นการอ่อนค่า โดยปัจจัยที่มากระทบ มาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อย่างทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินส่วนใหญ่รวมถึงค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง โดยในระยะถัดไปหากตัวเลขเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สำคัญอย่าง สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน มีการฟื้นตัวในช่วงปลายปีนี้ การส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งให้ภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าได้อีกครั้ง

     นอกจากปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อตัวเลขการส่งออกแล้ว ปัจจัยในประเทศก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จะยิ่งทำให้ค่าเงินแข็งค่า โดยตัวเร่งเศรษฐกิจที่สำคัญจะอยู่ที่การเร่งใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลใหม่ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องติดตามต่อว่า การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐนั้น จะสามารถฟื้นเศรษฐกิจที่ฟุบตัวลงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติได้หรือไม่

     โดยสรุปแล้ว ทิศทางค่าเงินบาทในปีหน้าจะขึ้นอยู่กับสามประเด็น นั่นคือ ทิศทางเศรษฐกิจโลกซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกของไทย ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่จะเป็นหนึ่งในตัวเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาตินั่นเอง ซึ่งหากทั้งสามประเด็นดำเนินไปได้ด้วยดี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะหนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะกดดันราคาทองคำในประเทศ โดยในช่วงเวลาที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบนั้น การเคลื่อนไหวที่ผันผวนของค่าเงินบาทจะเป็นอีกประเด็นที่มีผลต่อราคาทองคำในประเทศ การติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยเพื่อดูแนวโน้มค่าเงินบาทจึงเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณานั่นเอง

ขอบคุณภาพจาก : www.livetradingnews.com
ที่มา : จุลสารทองคำ เดือน ธันวาคม 2557
พิมพ์แจก สมาชิกสมาคมค้าทองคำ

Free Hit Counter
ผู้ชม