:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-150] 20200 - 20300 --- ครั้งที่ 2 เวลา 13:34 น. [-50] 20150 - 20250 ---

คลิป “การปลอมปนผงแม่เหล็กในทองรูปพรรณ” ไม่เป็นความจริง!

ณ วันที่ 14/06/2559

ตามที่ได้มีการแชร์คลิปในสื่อ Social ต่าง ๆ  ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ เรื่อง “การปลอมปนผงแม่เหล็กในทองรูปพรรณ”  นั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง!

สมาคมค้าทองคำ ได้ประสานงานไปยังเว็บไซต์ และ Facebook เพจต่าง ๆ ที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวออกไป เพื่อแจ้งถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และความเหมาะสมในการนำเสนอ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการร้านทองทั่วประเทศ

ในการนี้ ผู้ดูแลเว็บไซต์และเพจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลบคลิปและบทความดังกล่าวออกจากหน้าเพจของสื่อต่าง ๆ รวมทั้งได้ลงบทความแก้ไขและขออภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานทองคำของไทย และที่สำคัญผู้ประกอบอาชีพค้าทองฯ ได้ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอมา เพราะหากไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็คงไม่สามารถดำเนินธุรกิจร้านทองอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

free hits
ผู้ชม