:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 ---

ภาพ “ทองคำแท่งปลอม” ไม่เป็นความจริง.. โปรดหยุดแชร์!

ณ วันที่ 15/08/2559

ตามที่ได้มีการแชร์ภาพกลุ่ม Line และในสื่อ Social ต่าง ๆ  ที่แพร่หลายในขณะนี้นั้น ภาพดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ ในเรื่อง “ทองคำแท่งปลอม”   จึงขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง!

โดยภาพทองคำแท่งปลอมดังกล่าวนี้ เป็นภาพเก่า (หลายปี) จากต่างประเทศ โดยไม่มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง และที่สำคัญ ไม่เคยพบในประเทศไทย!

ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานทองคำของไทย และที่สำคัญผู้ประกอบอาชีพค้าทองฯ ได้ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอมา ซึ่งทำให้ธุรกิจค้าทองคำสามารถดำรงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

 

ตัวอย่างข้อความที่แชร์กันใน Social 

free hits
ผู้ชม