*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [+200] 27400 - 27500 -- ครั้งที่ 2 เวลา 11:09 น. [+50] 27450 - 27550 --

สมาคมค้าทองคำ ลงนามถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ณ วันที่ 10/05/2562

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  สมาคมค้าทองคำ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพรให้หายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ประสกนิกรชาวไทย ตลอดไป

    ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 : https://youtu.be/8XdGFNkEgFg?t=1186