*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+0] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:22 น. [-50] 28150 - 28250 --

บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนเครื่องเอกซเรย์ ฟลูออเรสเซนต์ ประจำไว้ ณ ที่ทำการสมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 15/05/2562

   บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณดอกคูณ บุญเดช ผู้จัดการทั่วไป ได้ให้การสนับสนุน เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ Fischer ติดตั้ง ณ ที่ทำการ สมาคมค้าทองคำ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทองคำ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป โดยมี คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบฯ และกล่าวขอบคุณ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

.