*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 20 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:50 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 3 เวลา 11:54 น. [-50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:53 น. [+50] 28000 - 28100 --

COVID - 19 ทำราคาทองคำพุ่ง ผู้ค้าเตือนราคาทองเดือน มีนาคม 2563 ผันผวนหนัก

ณ วันที่ 11/03/2563

     ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2563 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จากระดับ 63.56 จุด มาอยู่ที่ระดับ 67.50 จุด เพิ่มขึ้น 3.94 จุด หรือคิดเป็น 6.20% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมาจากความรุนแรงของไวรัสโควิด - 19  ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และ ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

   

     คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน มีนาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 44.06 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 37.19 คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 18.75 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้

     สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 2 ราย

   

     สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,579 – 1,704 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 23,750 – 25,350 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.20 – 31.99 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

     การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวก แต่เนื่องจากมีแรงเทขายทำกำไรสลับกับแรงซื้อ จึงทำให้ราคาทองคำค่อนข้างผันผวน ดังนั้น แนะนำลงทุนในระยะสั้น โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,616 – 1,603 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,700 – 1,712 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

   

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน มีนาคม 2563 ฉบับเต็มได้ที่นี่