*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ เดือน มิถุนายน 2563 ปรับลดลงเป็นเดือนแรกของปี ขณะที่ผู้ค้าทองคาดราคาทรงตัว

ณ วันที่ 12/06/2563

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา จากระดับ 68.33 จุด มาอยู่ที่ระดับ 60.19 จุด ลดลง 8.14 จุด หรือคิดเป็น 11.92% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้น น่าจะมาจากการผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ของหลายประเทศ ความคาดหวังต่อการพัฒนายาต้านเชื้อไวรัส COVID-19 และรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น

   

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 314 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ40.45 ยังไม่ซื้อทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ขณะที่ร้อยละ 35.98 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 23.57 คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 จะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 7 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 2 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย

   

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,668 – 1,774 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์  96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 25,100 – 26,600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.22 – 32.12 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

   

การลงทุนทองคำในเดือน มิถุนายน 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในเดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปี จึงแนะนำให้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อราคาทองคำสร้างระดับสูงสุดใหม่มักจะมีแรงเทขายทำกำไรทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หากราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณแนวรับที่ 1,668 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ ราคาทองคำอาจมีโอกาสกลับไปทดสอบบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ อีกครั้ง 

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน มิถุนายน 2563 ฉบับเต็มได้ที่นี่