*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ประกาศแอบอ้าง อย่าหลงเชื่อ กลุ่มหลอกลวงแอบอ้าง ในนามบริษัท YLG Precious

ณ วันที่ 09/04/2564

กลุ่มบริษัท YLG สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ฝากแจ้งข่าว กรณีถูกกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลง เฟชบุ๊ค ไลน์ ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์สวมลอยเพื่อหลอกลวงนักลงทุน ซึ่งทาง YLG ได้เร่งดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเอาผิดผู้กระทำการดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ