*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

แจ้งเลื่อน อบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ณ วันที่ 20/04/2564

แจ้งเลื่อน อบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และยืนยันความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรมฯ ตามกำหนดใหม่

?? เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ประกอบกับรัฐบาลฯ ให้หน่วยงานฯ งดการจัดกิจกรรมฯ ทางผู้จัดฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพและอนามัยของท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าอบรมฯ ทุกท่าน จึงขอ แจ้งเลื่อน การอบรมฯ รุ่น 1 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

?? โดยผู้จัดฯ จะแจ้งความคืบหน้าผ่าน ไลน์ และ อีเมล ที่ท่านลงทะเบียนไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยทองคำ ( www.goldresearchcenter.com ) และ สมาคมค้าทองคำ ( www.goldtrader.or.th ) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณพีรพงศ์ฯ โทร. 0867449612 หรือ LINE Official Account : Line ID: @goldamlo