*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ณ วันที่ 02/11/2564

(2 พ.ย. 64) เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.) ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ  : พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง จาก นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วย นายวิฑูร จุฑาวรากุล, นายสมศักดิ์ ตัณฑชน, นายธีรเดช สินธพเรืองชัย, นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ
 

โอกาสนี้ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ด้วย