*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สคบ. มอบตราสัญลักษณ์รับรองผู้ผลิตทองที่มีมาตรฐาน ประจำปี 2563-2565

ณ วันที่ 16/09/2563

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ โดยมีคุณธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. จำนวน 65 ราย ดังนี้

1 บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด 2 บริษัท ห้างขายทอง โต๊ะกังเยาวราช จำกัด
  - 295-297 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 320 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2224-0077   - 0-2223-5884-6
3 บริษัท เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
  - 63-63/1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 478-488 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2221-2544   - 0-2222-1427
5 บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด 6 บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด
  - 70 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 106-108 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2222-0211-5   - 0-2221-5628
7 บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด 8 บริษัท ซินคีเชียงค้าส่ง จำกัด
  - 330 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 143 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2224-5237   - 0-2222-4396
9 บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)  จำกัด 10 บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด
  - 374,376,205,378 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 456 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2221-3776   - 0-2222-9249
11 บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด 12 บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด
  - 121/7 ชั้น 1 โครงการดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 303 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2222-6222   - 0-2623-3000
13 บริษัท ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง จำกัด 14 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
  - 412-414 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100   - 28 ซอย บางนา-ตราด 28 ถนนบางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  - 0-2223-8233   - 0-2361-3311
15 บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด 16 บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด
  - 56 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 107 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2225-6520   - 0-2224-9812
17 บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด 18 บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
  - 245-247 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 708 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2225-9457   - 0-2222-5145
19 บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด 20 บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด
  - 144-146-148 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 102-104 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2225-5095   - 0-2221-5428
21 บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด 22 บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด
  - 62 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 401-407 ซ.แปลงนาม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2225-5522   - 0-2225-0202
23 บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด 24 บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด
  - 121/2-3 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 85-87 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2623-9784-7   - 0-2221-1202
25 บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด 26 บริษัท ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด
  - 855 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 1/10,1/11,1/12 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2623-7991-4   - 0-2222-9534
27 บริษัท เพชรทองคำ โกลด์ท็อป จำกัด 28 บริษัท ห้างทองทองสวย จำกัด
  - 24 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 600/25 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  - 0-2225-4915-6   - 043-320758-9
29 บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 30 บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด
  - 110-116 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 97 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2222-0806   - 0-2623-8001-2
31 บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด 32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์
  - 310 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 151-153 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2622-5303   - 0-2222-9745-9
33 บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 34 บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด
  - 504-506 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 25-25/1 หมู่ 11 ซ.กลางเมือง 1 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  - 0-2623-7644   - 043-270976
35 บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (2490) จำกัด 36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่
  - 608 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 213-215 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2221-3452   - 0-2221-0335
37 บริษัท ห้างทองชั้งเซ้ง จำกัด 38 บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด
  - 173 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 152-154 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2221-3322   - 0-2221-3776
39 บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด 40 บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด
  - 156 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100      - 645,647 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2622-9572   - 0-2221-2557
41 บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง จำกัด 42 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี
  - 113 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   -85-87 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2222-9499   - 0-2221-0912
43 บริษัท ห้างขายทองอั้งเซ่งเฮง จำกัด 44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง
  - 400-402 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 294 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  0-2622-6330-1   - 0-2225-9750-1
45 บริษัท ขายทองแต้จิ้งเส็ง พาณิชย์ จำกัด 46 บริษัท จินชอง จำกัด
  - 49 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 83 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2221-7972   - 0-2222-5700
47 บริษัท ห้างทอง จิบฮุย จำกัด 48 บริษัท ห้างทอง ลี้น่ำฮวด จำกัด
  - 203 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 47 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2225-6511-3   - 0-2222-6900
49 บริษัท ห้างทองเจี๊ยฮั้ว จำกัด 50 บริษัท ทองไพโรจน์ จำกัด
  - 97 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 657 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2223-5354   - 0-2226-1885
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองก้วย เซ่ง เฮง 52 บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด
  - 65 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 7/1 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  - 0-2225-6222   - 074-355559-60
53 บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด 54 บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด
  - 180-182 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100   - 316 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2226-5885   - 0-2224-6691-2
55 บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง จำกัด 56 บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จำกัด
  - 59 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 47 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  - 0-2221-4055   - 0-2221-5111
57 บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด 58 บริษัท โกลด์สยาม จำกัด
  - 116,118 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 2,4 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  - 0-2626-2222      - 0-2623-8754-6
59 บริษัท ห้างทองเอ็งฮงฮวด จำกัด 60 บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด
  - 41-43 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   - 653/14 ซ.สวนพลู 1 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  - 0-2226-5146-7   - 0-2687-9999
61 บริษัท ห้างขายทองโง้วกิ้มเล้ง จำกัด 62 บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด
  - 388/6 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160   - 1230-32 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  - 094-4988980   - 0-2233-1295
63 บริษัท ไอริส โกลด์ จำกัด 64 บริษัท โกลบอล ริช กรุ๊ป จำกัด
  - 323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น จี ห้องเลขที่ 111 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   - 36 ชั้นที่ 4 (ห้อง 401) ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  - 0-2613-4784   - 0-2567-2694
65 บริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1 จำกัด    
  - 80 ถนนคลองวัดโส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    
  - 0-2978-0605