*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย

ณ วันที่ 24/06/2565

สมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย และสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมชุบโลหะเพื่อโอกาสใหม่ และการสนับสนุนจาก TEPNET” ภายใต้งาน Surface & Coatings 2022 จัดโดย สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ โดย คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ, คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช และคุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ กรรมการสมาคมค้าทองคำ ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดตั้งสมาคมฯ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ เป็นนายกสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ Grand Hall 201 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ