*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

เปิดบ้านช่างทอง วิทยาลัยช่างทองหลวง

ณ วันที่ 09/08/2566

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านช่างทอง” เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 66 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง