*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ รับมอบโล่เกียรติคุณ กองบังคับการปราบปราม

ณ วันที่ 01/09/2566

คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ และคุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ กรรมการสมาคมค้าทองคำ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการของกองบังคับการปราบปราม เนื่องในวันสถาปนากองบังคับการปราบปราม ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม กรุงเทพฯ