*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

พิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68 (68th Bangkok Gems & Jewelry Fair)

ณ วันที่ 06/09/2566

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 68 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งงานจัดแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ก.ย. 66 ณ ฮอลล์ 1-8 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์