*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ผู้บริหารระดับสูงของ World Gold Council เข้าพบสมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 23/10/2566

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ Mr. David Tait CEO World Gold Council และ Mr. Shaokai Fan Head of APAC (ex-china) World Gold Council พร้อมทั้งหารือเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา