*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำเข้าพบอธิบดีกรมสรรพากร เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

ณ วันที่ 12/01/2567

วันนี้ (ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567) สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร และ คุณวารี เชาวน์คุณากร ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กรมสรรพากร ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ