*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมงาน " พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีนสมัยที่ 29 "

ณ วันที่ 29/01/2567

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี  นายกสมาคมค้าทองคำ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย - จีน สมัยที่ 29 ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 สมัย โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายณรงค์ศักดิ์ฯ  ที่ได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คุณณรงค์ศักดิ์ฯ กล่าวขอบคุณ และยินดีที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า เพื่อสืบสานปณิธาน วัฒนธรรมของหอการค้าไทย - จีน ต่อไป