*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ถนนเยาวราช

ณ วันที่ 06/02/2567

กรมการค้าภายใน นำโดย คุณวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค การปิดป้ายแสดงราคา และตรวจสอบการใช้เครื่องชั่ง ช่วงเทศกาลตรุษจีน ในเยาวราช เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา และเน้นย้ำร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ส่วนประชาชนให้สังเกตป้ายราคาก่อนซื้อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ถนนเยาวราช