*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมฯ ต้อนรับ รมต.นำทีม สคบ. ออกตรวจร้านทองในเยาวราช ช่วงเทศกาลตรุษจีน

ณ วันที่ 08/02/2567

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี  นายกสมาคมค้าทองคำ  พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจฉลากสินค้าทองรูปพรรณในร้านทองย่านเยาวราช ซึ่งการลงสุ่มตรวจพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองรูปพรรณ ช่วงเทศกาลตรุษจีน และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ  ตามนโยบายการให้การคุ้มครองผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ณ บริเวณถนนเยาวราช   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านทอง จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1) บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด 2) บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ 4) บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด 5) บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด 6) บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด 7) บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด และ 8) บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด  เพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ของ สคบ. เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

จากการตรวจสอบพบว่าร้านทองทุกร้านให้ความร่วมมือ และมีการจัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ดร. พวงเพ็ชรฯ เน้นย้ำว่า หากพบผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลาก หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากนี้ สคบ. จะมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่มีมาตรฐาน จัดทำฉลากสินค้าที่ถูกต้อง โดยจะมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพทองรูปพรรณเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมต่อไป

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ของ สคบ. เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อมูลบนฉลากสินค้า ดังนี้  ชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูปพรรณ  ชื่อประเทศที่ผลิต (กรณีสั่งหรือนำเข้ามาขาย)  ชื่อและสถานที่ประกอบการ หรือเครื่องหมายการค้า ของผู้ผลิต/ผู้นำเข้า  ปริมาณความบริสุทธิ์ (หน่วย: กะรัต, เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, สัญลักษณ์ K/น.)   น้ำหนัก (หน่วย: กรัม, สัญลักษณ์ ก./g) ราคา (สกุลเงินไทย, สกุลเงินอื่น, สัญลักษณ์สกุลเงิน) ราคารับซื้อคืนขั้นต่ำ (ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ) หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าดังกล่าว สามารถร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง