*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ดัชนีทอง ก.พ. 67 คาดตรุษจีนราคาทองทรงตัวระดับสูง แรงซื้อลดลงเหตุบาทอ่อน ดันราคาขึ้น

ณ วันที่ 13/02/2567

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จากระดับ 66.90 จุด มาอยู่ที่ระดับ 67.27 เพิ่มขึ้น 0.37 จุด หรือคิดเป็น 0.55% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจาก แรงซื้อช่วงเทศกาลตรุษจีน เงินบาทอ่อนค่าหนุนราคาทองคำในประเทศ สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

   

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 342 ราย ในจำนวนนี้มี 144 ราย หรือเทียบเป็น 42% คาดว่าจะซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 122 ราย หรือเทียบเป็น 36% คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ และจำนวน 76 ราย หรือเทียบเป็น 22% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และ ผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 46% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2567 ส่วนจำนวน 5 ราย หรือเทียบเป็น 39% คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 15% คาดว่าจะลดลง

   

สำหรับการคาดการณ์กรอบราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,986 – 2,068 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 33,800 – 34,800 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 34.98 – 36.20 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

   

   

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาทองคำจะยังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบ เป็นลักษณะ sideways เพื่อรอดูความชัดเจนของทิศทาง โดยเฉพาะนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนตามไปด้วย

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่