*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนร้านทองย่านถนนเยาวราช เทศกาลตรุษจีน 2567

ณ วันที่ 10/02/2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 “เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี สุขีนิรันดร์” ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.06 น.

โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จ และคณะกรรมการจัดงานฯพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ทรงเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร ร้านค้าต่างๆ บนถนนเยาวราช ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับการขนานนามว่า "ถนนมังกร" โดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บริเวณวงเวียนโอเดียน ท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราช และสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนน

ถนนสายนี้สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถนนเยาวราชเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมร้านค้าทองคำที่มีชื่อเสียง ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในโอกาสนี้ ได้มีร้านค้าต่างๆ รอรับเสด็จ และ ถวายของที่ระลึก อาทิ ร้านขายยาจีน เซี้ยงเฮงฮั่วกี่ จำหน่ายยาจีนโบราณมากว่า 30 ปี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช และห้างขายทองจินฮั้วเฮง ร้านทองที่รังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ผ่านทองคำ อันแสดงให้เห็นว่า ทองคำไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับ หรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น แต่ยังสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันแน่นแฟ้นของชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย