*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เทศกาลตรุษจีน 67

ณ วันที่ 12/02/2567

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ให้เกียรติเป็นแขกกิตติมศักดิ์  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ 
 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย-จีน แก่นักศึกษาชาวไทย และบุคคลทั่วไป  ให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  และความเข้าใจระหว่างชาวไทย และชาวจีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
 
ในงาน มีการบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงกู่เจิง และการแสดง รำโขน ตลอดจนการแสดงของคณะอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียง ซึ่งนำโดย นายเฉิน จีหลิน ผู้อำนวยการเครือข่ายศิลปะและวรรณกรรม และผู้อำนวยการหออุปรากรจีน แห่งมณฑลเสฉวน