*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนฯ ครั้งที่ 241

ณ วันที่ 20/02/2567

สมาคมค้าทองคำ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย - จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 241 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 หอการค้าไทย-จีน กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ อุปนายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมกล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ได้นำเสนอดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำและสถานการณ์ราคาทองคำในไตรมาสที่ 2/2567