*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานภาพรวมตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า

ณ วันที่ 21/02/2567

สมาคมค้าทองคำ สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดการค้าขายทองคำของประเทศไทย รวมถึงซื้อขายตลาดทองคำล่วงหน้า

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาบางรัก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามโครงการ “ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ของการค้าทองคำ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการซื้อขาย และการวิเคราะห์โอกาสลงทุนในตลาดซื้อขายในตลาดล่วงหน้าของการค้าทองคำ

โดยมี บริษัท วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ให้การต้อนรับ และสนับสนุนวิทยากร ณ ที่ทำการ บ.วายแอลจีฯ  ถ.สาทร กรุงเทพฯ