*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ผอ. ศูนย์วิจัยทองคำ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องทองคำ

ณ วันที่ 07/03/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การลงทุนในทองคำ”  ในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 และ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 - 15:30 น  ณ ห้องประชุมตึกคิลานเภสัช โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ