::ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. [-50] 19500 - 19600 ---

ร่วมตอบแบบสอบถามรายงานวิจัยราคาทองคำ

ณ วันที่ 01/01/2555