:: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:11 น. [-50] 18400 - 18500 ^-^

ร่วมตอบแบบสอบถามรายงานวิจัยราคาทองคำ

ณ วันที่ 01/01/2555