:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-150] 20200 - 20300 --- ครั้งที่ 2 เวลา 13:34 น. [-50] 20150 - 20250 ---

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 59” ณ อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 22/12/2558

     ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานสัมมนาเพื่อนักลงทุนทองคำ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม อายัท อบาโลน คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 9 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นร้านทอง และนักลงทุนในทองคำ

     โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการร้านทอง รวมถึงนักลงทุนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ราคาทองคำปี 2559 รวมถึงได้รับฟังการแสดงความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนักวิชาการ และผู้ค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทย

     ซึ่งหัวข้อในงานสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ในช่วงแรกจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 59” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมค้าทองคำ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจโลกจากเครือเนชั่น และศูนย์วิจัยทองคำ ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “วางกลยุทธ์ลงทุนทองปี 2559 เล่นอย่างไรไม่หลงทาง” โดยวิทยากรจากผู้ประกอบการค้าทองคำ ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการค้าทองคำของเมืองไทย

     สำหรับท่านที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ทางสมาคมค้าทองคำจะนำวีดิโอบันทึกงานสัมมนา “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 59” ขึ้นเผยแพร่ผ่านทาง www.youtube.com ในเร็วๆนี้


 

http://www.hitwebcounter.com/
ผู้ชม