:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 ---

สมาคมค้าทองคำและสมาคมเพชรพลอยเงินทอง ร่วมกันเข้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรพื้นที่ กรุงเทพฯ 1,2 ท่านเลขาฯ ปปง. ท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง และผอ.ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ณ วันที่ 14/01/2559

    เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทางสมาคมค้าทองคำ โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคุณพิชญา พิสุทธิกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ให้ท่านอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1,2 ท่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร

คุณ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคุณพิชญา พิสุทธิกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณวัลย์ลดา แช่มน้อย สรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคุณสมชาย ภุชงค์โสภาพันธ์ ผู้แทนสมาคมเพชรพลอยเงินทอง พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณวีรวรรณ เวศอุไร สรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคุณพิชญา พิสุทธิกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย  รองเลขาธิการสมาคมทองคำ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค

คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย  รองเลขาธิการสมาคมทองคำ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพร คุณอนุชา อินทศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

http://www.hitwebcounter.com/
Counter For Wordpress