*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ประกันภัยร้านทอง

ณ วันที่ 12/12/2565

สมาคมค้าทองคำ ได้ประสานงานบริษัทประกันภัย เพื่อให้แต่ละบริษัทจัดทำแพ็คเกจเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับร้านทอง และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

 

1.แองโกลอีสต์

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/aeginc.pdf

ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญจาก AEG / ฝ่ายขาย โทร. 02 238 4561 กด 1

อีเมล : aeg.callcenter@aeginc.co

 

2.กรุงเทพประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/bangkokinsurance.pdf

ติดต่อ คุณกชวรรณ โทร. 0 2285 8712

อีเมล : kotchawan.t@bangkokinsurance.com

 

3.วิริยะประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง 

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/viriyah.pdf

ติดต่อ คุณนัฐพล วัฒนศิริพร โทร. 0 2129 7699

อีเมล : nuttapolw@viriyah.co.th

 

4.เมืองไทยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/muangthaiinsurance.pdf

ติดต่อ คุณฐิติพัฒน์ อยู่คอน โทร. 0 2015 5000 ต่อ 4924, 4926-28 

อีเมล : mti-sbp@muangthaiinsurance.com

 

5.ทิพยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/dhipayainsurance.pdf

ติดต่อ คุณกานต์รวี เจียมวชิระ โทร. 02-239-2061 มือถือ 081-732-9966

อีเมล : kanraweej@dhipaya.co.th

 

6.มิตรแท้ประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/mittareinsurance.pdf

ติดต่อ คุณพงศ์ภีระ แผนกเบ็ดเตล็ด โทร. 0 2640 7777 ต่อ 6611

อีเมล : misc.acc@mittare.com

 

ซึ่งท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสมาชิกฯ ได้ตามความเหมาะสมจากข้อมูลข้างต้น