*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 20 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:50 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 3 เวลา 11:54 น. [-50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:53 น. [+50] 28000 - 28100 --

ประกันภัยร้านทอง (Update ต.ค.2019)

ณ วันที่ 09/10/2562

สมาคมค้าทองคำ ได้ประสานงานบริษัทประกันภัย เพื่อให้แต่ละบริษัทจัดทำแพ็คเกจเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับร้านทอง และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

 

1.แองโกลอีสต์

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/aeginc.pdf

ติดต่อ คุณนภารัตน์ ธิติกรโกวิทย์ โทร. 0 2238 4561-3

อีเมล : napharat.t@aeginc.com

 

2.กรุงเทพประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/bangkokinsurance.pdf

ติดต่อ คุณกชวรรณ โทร. 0 2285 8712

อีเมล : kotchawan.t@bangkokinsurance.com

 

3.วิริยะประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง 

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/viriyah.pdf

ติดต่อ คุณนัฐพล วัฒนศิริพร โทร. 0 2129 7699

อีเมล : nuttapolw@viriyah.co.th

 

4.เมืองไทยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/muangthaiinsurance.pdf

ติดต่อ คุณฐิติพัฒน์ อยู่คอน โทร. 0 2015 5000 ต่อ 4924, 4926-28 

อีเมล : mti-sbp@muangthaiinsurance.com

 

5.ทิพยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/dhipayainsurance.pdf

ติดต่อ คุณดวงฤดี ธนาศรีวิไล โทร. 02-239-2200 ต่อ 2074

อีเมล : daungrudeet@dhipaya.co.th

 

6.มิตรแท้ประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/mittareinsurance.pdf

ติดต่อ แผนกเบ็ดเตล็ด โทร. 0 2640 7777 ต่อ 8989

อีเมล : misc.acc@mittare.com

 

7.เจพีประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/jpinsurance.pdf

ติดต่อ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ โทร.0 2290 0555 ต่อ 4204

อีเมล : chakrit.ti@jpinsurance.co.th

 

ซึ่งท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสมาชิกฯ ได้ตามความเหมาะสมจากข้อมูลข้างต้น