*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

การจัดทำฉลากทองรูปพรรณให้เป็นไปตามที่ สคบ.กำหนด

ณ วันที่ 14/12/2561

    การจัดทำฉลากทองรูปพรรณให้เป็นไปตามที่ สคบ.กำหนด คลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (สร้อยคอทองคำ)

   

สร้อยคอทองคำ 1 กรัม                                                           สร้อยคอทองคำ ครึ่งสลึง

   

สร้อยคอทองคำ 1 สลึง                                                           สร้อยคอทองคำ 2 สลึง

   

สร้อยคอทองคำ 1 บาท                                                           สร้อยคอทองคำ 2 บาท

   

สร้อยคอทองคำ 3 บาท                                                           สร้อยคอทองคำ 4 บาท

   

สร้อยคอทองคำ 5 บาท                                                           สร้อยคอทองคำ 6 บาท

   

สร้อยคอทองคำ 7 บาท                                                           สร้อยคอทองคำ 8 บาท

   

สร้อยคอทองคำ 9 บาท                                                           สร้อยคอทองคำ 10 บาท

   

สร้อยคอทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (ต่ำกว่า 10 กรัม)                       สร้อยคอทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (10 กรัม ขึ้นไป)

   

สร้อยคอทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (ต่ำกว่า 10 กรัม)                   สร้อยคอทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (10 กรัม ขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (สร้อยข้อมือทองคำ)

   

สร้อยข้อมือทองคำ 1 กรัม                                                         สร้อยข้อมือทองคำ ครึ่งสลึง

   

สร้อยข้อมือทองคำ 1 สลึง                                                         สร้อยข้อมือทองคำ 2 สลึง

   

สร้อยข้อมือทองคำ 1 บาท                                                         สร้อยข้อมือทองคำ 2 บาท

   

สร้อยข้อมือทองคำ 3 บาท                                                         สร้อยข้อมือทองคำ 4 บาท

   

สร้อยข้อมือทองคำ 5 บาท                                                         สร้อยข้อมือทองคำ 6 บาท

   

สร้อยข้อมือทองคำ 7 บาท                                                         สร้อยข้อมือทองคำ 8 บาท

   

สร้อยข้อมือทองคำ 9 บาท                                                         สร้อยข้อมือทองคำ 10 บาท

   

สร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (ต่ำกว่า 10 กรัม)                    สร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (10 กรัม ขึ้นไป)

   

สร้อยข้อมือทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (ต่ำกว่า 10 กรัม)                สร้อยข้อมือทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (10 กรัม ขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (กำไลทองคำ)

   

กำไลทองคำ 2 สลึง                                                             กำไลทองคำ 1 บาท

   

กำไลทองคำ 2 บาท                                                            กำไลทองคำ 3 บาท

   

กำไลทองคำ 4 บาท                                                             กำไลทองคำ 5 บาท

   

กำไลทองคำ 6 บาท                                                              กำไลทองคำ 7 บาท

   

กำไลทองคำ 8 บาท                                                             กำไลทองคำ 9 บาท

กำไลทองคำ 10 บาท

       

กำไลทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (ต่ำกว่า 10 กรัม)                         กำไลทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (10 กรัม ขึ้นไป)

   

กำไลทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (ต่ำกว่า 10 กรัม)                       กำไลทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (10 กรัม ขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (แหวนทองคำ)

   

แหวนทองคำ 0.6 กรัม                                                             แหวนทองคำ 1 กรัม

   

แหวนทองคำ ครึ่งสลึง                                                            แหวนทองคำ 1 สลึง

   

แหวนทองคำ 2 สลึง                                                             แหวนทองคำ 1 บาท

   

แหวนทองคำ 2 บาท                                                              แหวนทองคำ 3 บาท

   

แหวนทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (ต่ำกว่า 10 กรัม)                           แหวนทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (10 กรัม ขึ้นไป)

   

แหวนทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (ต่ำกว่า 10 กรัม)                       แหวนทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (10 กรัม ขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (จี้ทองคำ)

   

จี้ทองคำ 1 กรัม                                                                 จี้ทองคำ 3 หุ๋น

   

จี้ทองคำ ครึ่งสลึง                                                                จี้ทองคำ 1 สลึง

   

จี้ทองคำ 2 สลึง                                                                 จี้ทองคำ 1 บาท

   

จี้ทองคำ 2 บาท                                                                  จี้ทองคำ 3 บาท

   

จี้ทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (ต่ำกว่า 10 กรัม)                               จี้ทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (10 กรัม ขึ้นไป)

   

จี้ทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (ต่ำกว่า 10 กรัม)                           จี้ทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (10 กรัม ขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (ต่างหูทองคำ)

   

ต่างหูทองคำ 1 กรัม                                                              ต่างหูทองคำ 3 หุ๋น

   

ต่างหูทองคำ ครึ่งสลึง                                                         ต่างหูทองคำ 1 สลึง

ต่างหูทองคำ 2 สลึง

   

ต่างหูทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (ต่ำกว่า 10 กรัม)                         ต่างหูทองคำ น้ำหนักตามชั่ง (10 กรัม ขึ้นไป)

   

ต่างหูทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (ต่ำกว่า 10 กรัม)                       ต่างหูทองคำ แบบฟอร์มเปล่า (10 กรัม ขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง ฉลากทองรูปพรรณ (กรอบพระทองคำ)

   

กรอบพระทองคำ 80 น้ำหนักตามชั่ง                                             กรอบพระทองคำ 90 น้ำหนักตามชั่ง

   

กรอบพระทองคำสำเร็จรูป 80 น้ำหนักตามชั่ง                          กรอบพระทองคำสำเร็จรูป 90 น้ำหนักตามชั่ง

 

ดาวน์โหลด ฉลากทองรูปพรรณ ทั้งหมด