*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

มะโปเน็ง เหมืองทองคำที่ลึกที่สุดในโลก

ณ วันที่ 19/02/2567

มะโปเน็ง (Mponeng) เป็นเหมืองทองคำในจังหวัดกัวเต็ง (Gauteng) ของแอฟริกาใต้ ที่รู้จักกันในชื่อ Western Deep Levels #1 Shaft โดยเริ่มการขุดค้นทองคำในปี 1981 และเริ่มหลอมทองในปี 1986 เหมืองตั้งอยู่ใกล้เมืองคาร์ลตันวิลล์ ห่างจากโจฮันเนสเบิร์ก ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 90 กิโลเมตร  โดยมีความยาวลงไปใต้ผิวน้ำมากกว่า 4 กิโลเมตร (2.5 ไมล์) เทียบเท่ากับตึก Empire State 10 ตึก วางทับกัน และถือว่าเป็นหนึ่งในเหมืองทองคำที่สำคัญที่สุดในโลก ปัจจุบันยังเป็นเหมืองที่ลึกที่สุดในโลก อีกด้วย 

ซึ่งการเดินทางจากทางเข้าเหมือง ไปยังก้นเหมือง จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง  ด้วยความลึก 3.16 กิโลเมตร ถึง 3.84 กิโลเมตรนี่เอง ทำให้จำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศในเหมือง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการทำงานของคนงานและเครื่องจักรในเหมือง Deepest Mine in the World /graconllc.com

 

    Guinness World Records ได้มีการบันทึกไว้ว่า ในปี 2012 เหมืองแห่งนี้ ได้ผลิตทองคำออกมาทั้งหมด 405,000 ออนซ์ (11.48 ตัน)  และข้อมูลจากบริษัท Harmony Gold Mining ระบุไว้ว่า ในปี 2023 เหมืองมะโปเน็งได้ผลิตทองคำออกมาทั้งหมด 239,490 ออนซ์ (6.79 ตัน) ซึ่งมากกว่า ผลผลิตในปี 2022 ที่ทำไว้ที่ 195,669 ออนซ์ (5.55 ตัน)  เท่านั้น  โดยแร่ที่ขุดขึ้นมาได้ จะถูกนำมาบด และโม่ ที่โรงงานทองของมะโปเน็งเอง โดยใช้วิธีการสกัดทองคำแบบ CIP (Carbon In Pulp) mponeng and sunset /harmony.co.za

 

แหล่งอ้างอิง

Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Mponeng_Gold_Mine
NS Energy Business : http://th.oremagnetic-desen.com/info/what-is-cip-carbon-in-pulp-and-cil-carbon-in-34764051.html
Guinness World Records  : https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/66169-deepest-mine

Harmony Gold Mining Company : https://www.harmony.co.za/operations/south-africa/underground/mponeng/

picture : https://www.harmony.co.za/wp-content/uploads/2022/10/mponeng-sunset-1536x1052.jpg

, https://graconllc.com/wp-content/uploads/2017/07/Deepest-Mine-in-the-World.jpg