>> ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. [-100] 18850 - 18950 >-< ครั้งที่ 2 เวลา 13:37 น. [+50] 18900 - 19000 >-<

GTA Daily Report 22-09-15

ณ วันที่ 22/09/2558