:: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:00 น. [+0] 19700 - 19800 ---

GTA Daily Report 24-09-15

ณ วันที่ 24/09/2558