*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2565ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
กรกฎาคม 29,728.761,146.2430,875.0030,275.0030,375.001,803.5035.59
มิถุนายน 29,775.411,145.7530,921.1530,321.1530,421.151,839.4234.94
พฤษภาคม 29,546.841,139.7030,686.5430,086.5430,186.541,851.6034.43
เมษายน 30,340.411,155.7531,496.1530,896.1530,996.151,939.3533.78
มีนาคม 29,959.531,149.7331,109.2630,509.2630,609.261,948.3333.24
กุมภาพันธ์ 28,088.951,113.1329,202.0828,602.0828,702.081,858.1532.64
มกราคม 27,994.111,113.5929,107.6928,507.6928,607.691,817.0633.25