*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-150] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 2 เวลา 13:00 น. [+50] 27650 - 27750 --

กราฟต่างประเทศ