*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 20 ม.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:18 น. [+0] 22300-22400 -- ครั้งที่ 2 เวลา 11:12 น. [+50] 22350-22450 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a22,350.0022,450.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,448.0021,951.6822,950.00
ทองรูปพรรณ 90%1,303.2019,756.51n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,158.4017,561.34n/a
ทองรูปพรรณ 50%652.009,884.32n/a
ทองรูปพรรณ 40%507.007,686.12n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,501.0022,755.16n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 14,430.0014,460.00
ลอนดอน AM FIX n/an/a
ลอนดอน PM FIX n/an/a
นิวยอร์ค n/an/a