*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 20 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:50 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 3 เวลา 11:54 น. [-50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:53 น. [+50] 28000 - 28100 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a28,000.0028,100.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,814.0027,500.2428,600.00
ทองรูปพรรณ 90%1,632.6024,750.22n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,451.2022,000.19n/a
ทองรูปพรรณ 50%816.0012,370.56n/a
ทองรูปพรรณ 40%635.009,626.60n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,880.0028,500.80n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 16,400.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,779.40
ลอนดอน PM FIX n/a1,779.55
นิวยอร์ค 1,769.401,770.50