*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 24 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19200 - 19300 ---

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,200.0019,300.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,244.0018,859.0419,800.00
ทองรูปพรรณ 90%1,119.6016,973.14n/a
ทองรูปพรรณ 80%995.2015,087.23n/a
ทองรูปพรรณ 50%560.008,489.60n/a
ทองรูปพรรณ 40%435.006,594.60n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,289.0019,541.24n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 11,890.0011,900.00
ลอนดอน AM FIX n/a1,273.45
ลอนดอน PM FIX n/a1,269.50
นิวยอร์ค 1,275.001,272.00