*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a31,950.0032,050.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,070.0031,381.2032,550.00
ทองรูปพรรณ 90%1,863.0028,243.08n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,656.0025,104.96n/a
ทองรูปพรรณ 50%932.0014,129.12n/a
ทองรูปพรรณ 40%725.0010,991.00n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,145.0032,518.20n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง n/an/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,996.15
ลอนดอน PM FIX n/a1,993.80
นิวยอร์ค n/an/a