*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-50] 26050 - 26150 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a26,050.0026,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,687.0025,574.9226,650.00
ทองรูปพรรณ 90%1,518.3023,017.43n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,349.6020,459.94n/a
ทองรูปพรรณ 50%759.0011,506.44n/a
ทองรูปพรรณ 40%590.008,944.40n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,748.0026,499.68n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 17,010.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,846.40
ลอนดอน PM FIX n/a1,843.00
นิวยอร์ค 1,848.001,837.00