:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-50] 20000 - 20100 --- ครั้งที่ 2 เวลา 14:32 น. [+50] 20050 - 20150 ---

วารสารทองคำ