*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 608 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
หมายเลขโทรศัพท์022213452
หมายเลขโทรสาร022210519
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
ผลิต, ค้า ทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง
อีเมล์
เว็บไซต์