:: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [+0] 19750-19850 ---