*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

วันหยุดประจำปี

วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ลำดับ

 

วันที่

เดือน

วันหยุด

1

จันทร์

2

มกราคม

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2

จันทร์

6

มีนาคม

วันมาฆบูชา

3

พฤหัสบดี

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

พฤหัสบดี

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

ศุกร์

14

เมษายน

วันสงกรานต์

6

เสาร์

15

เมษายน

วันสงกรานต์

7

จันทร์

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

8

พฤหัสบดี

4

พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล

9

เสาร์

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ วันวิสาขบูชา

10

ศุกร์

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

11

อังคาร

1

สิงหาคม

วันอาสาฬหบูชา

12

เสาร์

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

13

ศุกร์

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

14

จันทร์

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช 

15

อังคาร

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

16

จันทร์

11

ธันวาคม

ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2567

ลำดับ

 

วันที่

เดือน

วันหยุด

1

จันทร์

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

เสาร์

24

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

เสาร์

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

เสาร์

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

จันทร์

15

เมษายน

วันสงกรานต์

6

อังคาร

16

เมษายน

เมษายน  ชดเชยวันสงกรานต์ (วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

7

พุธ

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

8

เสาร์

4

พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล

9

พุธ

22

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

10

จันทร์

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11

เสาร์

20

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

12

จันทร์

29

กรกฎาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ชดเชยวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

13

จันทร์

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14

จันทร์

14

ตุลาคม

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ชดเชยวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

15

พุธ

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

16

พฤหัสบดี

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

17 อังคาร 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
18 อังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี