*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-150] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 2 เวลา 13:00 น. [+50] 27650 - 27750 --

วันหยุดประจำปี

วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ลำดับ วันที่ วันหยุด
1) พุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2) จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
3) จันทร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4) ศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
5) จันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
6) พุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
7) พุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
8) จันทร์ 6 กรกฎาคม วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา
9) จันทร์ 27 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
10) อังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
11) พุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12) ศุกร์ 4 กันยายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
13) จันทร์ 7 กันยายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
14) อังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
15) ศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
16) พฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
17) พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

 

วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2564
ลำดับ วันที่ วันหยุด
1) ศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2) ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3) อังคาร 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4) อังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์
5) พุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6) พฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์
7) เสาร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8) อังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9) พุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
10) พฤหัสบดี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
11) เสาร์ 24 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
12) พุธ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
13) พฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14) พุธ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
15) เสาร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
16) จันทร์ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17) ศุกร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
18) ศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี