*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2567ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
มีนาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
04/03/2567 (2) 35,200.0035,300.002,280.0034,564.802,052.0031,108.321,824.0027,651.841,026.0015,554.16798.0012,097.682,363.0035,823.08
04/03/2567 (1) 35,150.0035,250.002,277.0034,519.322,049.3031,067.391,821.6027,615.461,025.0015,539.00797.0012,082.522,360.0035,777.60
02/03/2567 (1) 35,100.0035,200.002,274.0034,473.842,046.6031,026.461,819.2027,579.071,023.0015,508.68796.0012,067.362,356.0035,716.96
01/03/2567 (3) 34,700.0034,800.002,248.0034,079.682,023.2030,671.711,798.4027,263.741,012.0015,341.92787.0011,930.922,330.0035,322.80
01/03/2567 (2) 34,650.0034,750.002,244.0034,019.042,019.6030,617.141,795.2027,215.231,010.0015,311.60785.0011,900.602,325.0035,247.00
01/03/2567 (1) 34,600.0034,700.002,241.0033,973.562,016.9030,576.201,792.8027,178.851,008.0015,281.28784.0011,885.442,322.0035,201.52