*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+0] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:22 น. [-50] 28150 - 28250 --

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2564ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
สิงหาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
02/08/2564 (2) 28,150.0028,250.001,823.0027,636.681,640.7024,873.011,458.4022,109.34820.0012,431.20638.009,672.081,889.0028,637.24
02/08/2564 (1) 28,200.0028,300.001,827.0027,697.321,644.3024,927.591,461.6022,157.86822.0012,461.52639.009,687.241,893.0028,697.88