*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2564ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
ธันวาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
02/12/2564 (4) 28,350.0028,450.001,836.0027,833.761,652.4025,050.381,468.8022,267.01826.0012,522.16643.009,747.881,903.0028,849.48
02/12/2564 (3) 28,400.0028,500.001,840.0027,894.401,656.0025,104.961,472.0022,315.52828.0012,552.48644.009,763.041,907.0028,910.12
02/12/2564 (2) 28,450.0028,550.001,843.0027,939.881,658.7025,145.891,474.4022,351.90829.0012,567.64645.009,778.201,910.0028,955.60
02/12/2564 (1) 28,400.0028,500.001,840.0027,894.401,656.0025,104.961,472.0022,315.52828.0012,552.48644.009,763.041,907.0028,910.12
01/12/2564 (8) 28,350.0028,450.001,836.0027,833.761,652.4025,050.381,468.8022,267.01826.0012,522.16643.009,747.881,903.0028,849.48
01/12/2564 (7) 28,400.0028,500.001,840.0027,894.401,656.0025,104.961,472.0022,315.52828.0012,552.48644.009,763.041,907.0028,910.12
01/12/2564 (6) 28,450.0028,550.001,843.0027,939.881,658.7025,145.891,474.4022,351.90829.0012,567.64645.009,778.201,910.0028,955.60
01/12/2564 (5) 28,400.0028,500.001,840.0027,894.401,656.0025,104.961,472.0022,315.52828.0012,552.48644.009,763.041,907.0028,910.12
01/12/2564 (4) 28,450.0028,550.001,843.0027,939.881,658.7025,145.891,474.4022,351.90829.0012,567.64645.009,778.201,910.0028,955.60
01/12/2564 (3) 28,500.0028,600.001,846.0027,985.361,661.4025,186.821,476.8022,388.29831.0012,597.96646.009,793.361,913.0029,001.08
01/12/2564 (2) 28,350.0028,450.001,836.0027,833.761,652.4025,050.381,468.8022,267.01826.0012,522.16643.009,747.881,903.0028,849.48
01/12/2564 (1) 28,300.0028,400.001,833.0027,788.281,649.7025,009.451,466.4022,230.62825.0012,507.00642.009,732.721,899.0028,788.84