*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 19 พ.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [+50] 20900 - 21000 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:58 น. [+50] 20950 - 21050 ---

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ช่วงเวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
19/11/2562 12:58220,950.0021,050.0020,572.1221,550.001,472.5030.1950
19/11/2562 09:27120,900.0021,000.0020,526.6421,500.001,469.5030.2050