work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 1 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-300] 24450 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:11 น. [+50] 24500 - 24700 -- ครั้งที่ 3 เวลา 13:15 น. [+50] 24550 - 24750 -- ครั้งที่ 4 เวลา 14:15 น. [+50] 24600 - 24800 -- ครั้งที่ 5 เวลา 14:29 น. [+50] 24650 - 24850 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:51 น. [+50] 24700 - 24900 --

สคบ. มอบตราสัญลักษณ์รับรองผู้ผลิตทองที่มีมาตรฐาน

ณ วันที่ 30/03/2561

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานมอบฯ โดยมีผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. จำนวน 59 ราย

รายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจาก สคบ.
ประจำปี 2561-2563 (ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช) จำนวน 59 ราย มีดังนี้