*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2565ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
ธันวาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
06/12/2565 (3) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20
06/12/2565 (2) 29,400.0029,500.001,904.0028,864.641,713.6025,978.181,523.2023,091.71857.0012,992.12666.0010,096.561,973.0029,910.68
06/12/2565 (1) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20
05/12/2565 (1) 29,500.0029,600.001,911.0028,970.761,719.9026,073.681,528.8023,176.61860.0013,037.60669.0010,142.041,980.0030,016.80
03/12/2565 (1) 29,450.0029,550.001,908.0028,925.281,717.2026,032.751,526.4023,140.22859.0013,022.44668.0010,126.881,977.0029,971.32
02/12/2565 (2) 29,550.0029,650.001,914.0029,016.241,722.6026,114.621,531.2023,212.99861.0013,052.76670.0010,157.201,983.0030,062.28
02/12/2565 (1) 29,500.0029,600.001,911.0028,970.761,719.9026,073.681,528.8023,176.61860.0013,037.60669.0010,142.041,980.0030,016.80
01/12/2565 (5) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20
01/12/2565 (4) 29,400.0029,500.001,904.0028,864.641,713.6025,978.181,523.2023,091.71857.0012,992.12666.0010,096.561,973.0029,910.68
01/12/2565 (3) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20
01/12/2565 (2) 29,400.0029,500.001,904.0028,864.641,713.6025,978.181,523.2023,091.71857.0012,992.12666.0010,096.561,973.0029,910.68
01/12/2565 (1) 29,350.0029,450.001,901.0028,819.161,710.9025,937.241,520.8023,055.33855.0012,961.80665.0010,081.401,970.0029,865.20